УГОДА КОРИСТУВАЧА

Викладений нижче текст Угоди користувача (надалі – «Угода»), адресований невизначеному колу осіб, відвідувачам веб-сайт https://a1.consulting/ в мережі Інтернет та визначає порядок користування цим веб-сайтом, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «А1 Консалтинг» (надалі – «Власник»).
Ця Угода є публічною офертою відповідно до чинного законодавства України. Вчинення конклюдентних дій фізичними особами (далі іменовані «Користувач», а в множині «Користувачі»), спрямованих на використання веб-сайту https://a1.consulting/ вважається безумовним прийняттям (акцептом) цієї Угоди. Користувач цим визнає, що акцепт Угоди рівносильний підписанню та укладенню Угоди на умовах, викладених в цій Угоді.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Веб-сайт»(надалі – «Сайт») – інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою https://a1.consulting/ та містить текстову, графічну та іншу інформацію, яка сприймається як єдине ціле, та підтримується комплексом системних програмних засобів.

1.2. «Контент» – інформаційне оформлення Сайту, що включає в себе: вебінари, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали.

1.3. «Користувач» – будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Сайту та досягла віку, допустимого для акцепту цієї Угоди.

1.4. «Сторона» або разом «Сторони» – Користувач та/або Власник.

1.5. «Послуги» (сервіси Сайту) – будь-які послуги, які пропонуються на Сайті Власника.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Користувач шляхом переходу на Сайт Власника надає свою згоду на дотримання всіх умов цієї Угоди. Ця Угода є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Власником, предметом якої є надання Користувачеві безоплатних послуг з використання Сайту.

2.2. Межі використання Сайту Користувачами встановлюються Власником на власний розсуд.

2.3. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Власником Сайту в односторонньому порядку без будь-якого повідомлення Користувачів. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом.

2.4. Користувачі зобов'язані ознайомлюватися зі змістом цієї Угоди перед кожним користуванням Сайтом. Якщо Користувач продовжує користуватися Сайтом після оприлюднення зміненого та/або доповненого змісту цієї Угоди, це означає, що Користувач надає згоду на дотримання умов Угоди з усіма її змінами та/або доповненнями.

2.5. У випадку внесення істотних змін до Угоди Власником буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Користувач не відмовиться від прийняття цих змін в письмовій формі, це означатиме, що Користувач погодився з відповідними змінами Угоди.

3. КОНТЕНТ САЙТУ

3.1. Контент, опублікований на Сайті, призначений для особистого некомерційного використання Користувачем. Весь опублікований на Сайті Контент, включаючи, але не обмежуючись: новини, фотографії, зображення, ілюстрації, аудіо-та відео кліпи, захищений авторським правом і знаходиться у володінні або під контролем Власника або сторони, яка є автором Контенту. Користувач Сайту повинен дотримуватися всіх додаткових повідомлень про авторські права, інформації або обмежень, що містяться на будь-якій сторінці Сайту.

3.2. Користувачі не мають право змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або продажу, відтворювати (за винятком випадків, передбачених в пункті 4.4. цієї Угоди), створювати нові твори, поширювати, виконувати, або яким-небудь чином використовувати зміст Сайту (включаючи програмне забезпечення) в цілому або частково.

3.3. Комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, тощо Власника або третіх осіб, захищені правами на такі об'єкти інтелектуальної власності. Ніщо, зазначене в цій Угоді, не може тлумачитися як надання опосередковано, за замовчуванням або іншим шляхом будь-якої ліцензії або права на використання торговельної марки, патенту, прав на дизайн або авторських прав Власника або третіх осіб.

4. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Користувач зобов'язаний використовувати Сайт та/або користуватися Послугами, які пропонуються на Сайті, в порядку, який відповідає законодавству, Угоді і специфіці певної Послуги, а також відповідно до принципів соціального співіснування і прийнятних норм.

4.2. Забороняється завантажувати, розповсюджувати та публікувати Контент будь-якого наклепницького, образливого, непристойного, порнографічного чи іншого незаконного матеріалу; рекламні прояви, комерційні повідомлення, повідомлення з повторювальним змістом (спам), повідомлення, які не мають інформаційного навантаження і не стосуються тематики Сайту або будь-яку іншу інформацію, що вводить в оману, а також Контент, який може викликати будь-які перешкоди у роботі або пошкодження ІТ-систем.

4.3. Користувач повинен утримуватися від будь-яких дій, які порушують закон, прийняті норми, власність третіх осіб або моральні права і, зокрема, використання даних інших осіб як своїх особистих даних.4.4. Користувач може завантажити або скопіювати вміст Сайту, інші компоненти та елементи, що відображаються на Сайті тільки для особистого використання, за умови дотримання всіх авторських прав та інших повідомлень, що містяться в ньому. Використання будь-якого Контенту для відмінних від особистого використання без попередньої письмової згоди Власника Сайту та третіх осіб, яким належить право інтелектуальної власності на Контент, суворо забороняється.

4.5. Інтернет-виданням, мобільним додаткам дозволяється безкоштовно використовувати інформацію, розміщену на Сайті, за умови відкритого гіперпосилання та згадки першоджерела не нижче першого абзацу і обсягом не більше півтори тисячі знаків оригінального тексту. Використання більшого обсягу тексту можливе лише за умови отримання письмового дозволу Власника.4.6. Під використанням інформації мається на увазі будь-яке відтворення, републікація, поширення, переробка, переклад, включення його частин до інших творів та інші способи, передбачені Законом України «Про авторське право і суміжні права».4.7. Користувач не може розкривати будь-яку конфіденційну або службову інформацію через Сайт.

5. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

5.1. Власник заявляє, що не має жодного контролю над сайтами третіх осіб, тому Користувач отримує доступ до них виключно на власний ризик. Користувач визнає і погоджується з тим, що Власник не несе жодної відповідальності за доступність до таких сайтів та за їх Контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням Контенту сайтів третіх осіб.

6. БЕЗПЕКА

6.1. Наданням в будь-якій формі своїх персональних даних Власнику, Користувач висловлює згоду на обробку персональних даних Власником Сайту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Обробка персональних даних Користувача регулюється чинним законодавством України та Політикою конфіденційності, та включає в себе право Власника Сайту здійснювати дії з персональними даними Користувача відповідно до Політики конфіденційності.7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.Відповідальність Користувача:

7.1.1. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, яка є на Сайті.

7.1.2. Користувач самостійно несе відповідальність перед Власником та/або третіми особами за свої дії або бездіяльності при використанні Сайту.

7.1.3. Користувач зобов'язується самостійно й за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, які пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.

7.2. Відповідальність Власника:

7.2.1. Власник не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.

7.2.2. Власник не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.

7.2.3. Власник не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні й контролю інформації, яка розташована будь-ким на Сайті без погодження із Власником, не гарантує й не несе відповідальності за вірогідність інформації, її законність, якість і відповідність конкретним запитам і потребам Користувачів Сайту.

7.2.4. Власник не несе відповідальності за зміст сайтів, які не належать йому, посилання на які можуть бути присутнім на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Ця Угода застосовуються відповідно до законодавства України. Будь-які спори щодо реалізації цієї Угоди будуть вирішуватися в порядку, визначеному чинними законодавством України.